Canon Easy-WebPrint EX

Canon Easy-WebPrint EX 1.7

Miễn phí
Grabs and prints Web pages from browsers
Người dùng đánh giá
4.2  (62 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.7.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Canon Inc.
Simplify and speed up research or data collection by quickly grabbing a selected page and previewing it for subsequent transfer to an active printer. The utility features clipping and layout editing. It is compatible with Windows Internet Explorer 7.0 or later.
Canon Easy-WebPrint EX là một cắm-Windows Internet Explorer 7.0, 8.0 và 9.0.
Nó tính năng khác nhau chức năng để in trang mạng kể cả máy in ảnh hàm, xén hàm và bố trí sửa hàm. Canon Easy-WebPrint EX có vẻ như một công cụ trong Internet Explorer cửa sổ.
Thông tin được cập nhật vào: